هاست اشتراکی خارج از ایران

هاست لینوکس گنوهاست تمام چیزی است که شما از یک هاست لینوکس انتظار دارید. قدرت ، امنیت ، پایداری ، بروز بودن تنها گوشه ای از مزیت های این سرویس می باشد.

هاست اشتراکی 100 مگابایت سی پنل

قدار فضا » 100 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 200 مگابایت سی پنل

مقدار فضا » 200 مگابایت
پهنای باند » 50 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نامحدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 500 مگابایت سی پنل

مقدار فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » 70 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نامحدود

هاست اشتراکی 1 گیگابایت سی پنل

مقدار فضا » 1 گیگ
پهنای باند » 150 گیگ
ساب دامین » نا محدود
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
اف تی پی » نامحدود
ایمیل » نا محدود
تعداد سایت قابل میزبانی » نا محدود